НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

Инкубатор төв

Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэдэх MKIT сургалтын төв нь мэдээлэл технологи болон програм хангамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага болон хувь хүмүүст зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн хамтран ажилладаг бөгөөд сургалтын төвийн дэргэдэх бизнес инкубатор төвийг нээн мэргэжлийн ангийг амжилттай төгссөн сурагчдад бизнес инкубатор орчинг бүрдүүлэн өгч өөрсдийн төсөл ажлуудад хамруулан, монголын болон солонгосын зах зээл дээрх аутсорсингийн ажлуудад хамруулан хамтран ажиллладаг.

MKIT сургалтын төвийн инкубаторын үндсэн зорилго нь Мэдээллийн технологийн салбарт сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид суурилсан шинэ санааг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болгон хувиргах зорилготой дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай компани болон хувь хүмүүст ажлын таатай орчин, менежментийн дэмжлэг үзүүлэх замаар санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хувьд тогтворжсон компани болгон өсгөн бойжуулахад оршино.

Инкубатор төвийн үйлчилгээ

  • Ажиллах орчин
  • Үйл ажиллагааны зардал
  • Сургалт
  • Програм хангамжийн багц
  • Зөвлөх үйлчилгээ
  • Урамшуулал